Privacy & Cookie Statement

Privacy en Cookie Statement

OMID SOLTANI neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. OMID SOLTANI heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van OMID SOLTANI bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door OMID SOLTANI

OMID SOLTANI kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten van OMID SOLTANI bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. OMID SOLTANI kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
●      Contactgegevens: OMID SOLTANI gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.

●      Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt OMID SOLTANI de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van OMID SOLTANI. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van OMID SOLTANI en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

●      Bezoekersgegevens: op de website van OMID SOLTANI (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Delen met derden

OMID SOLTANI kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:
●      Dienstverleners: OMID SOLTANI deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor OMID SOLTANI correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. OMID SOLTANI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ten slotte verstrekt OMID SOLTANI jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
●      Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal OMID SOLTANI de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

OMID SOLTANI maakt bij het aanbieden van diensten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.
Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
De volgende cookies worden gebruikt op de Website:
●      OMID SOLTANI maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
●      Op de Website zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Bewaartermijn persoonsgegevens

OMID SOLTANI bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor OMID SOLTANI jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar dan wel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
Na afloop van de bewaartermijn vernietigt OMID SOLTANI jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@omidsoltani.nl. OMID SOLTANI zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

OMID SOLTANI neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. OMID SOLTANI heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.
Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door OMID SOLTANI of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door OMID SOLTANI verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met OMID SOLTANI via info@omidsoltani.nl

https://www.omidsoltani.nl is een website van OMID SOLTANI. OMID SOLTANI is als volgt te bereiken:
Adres:
Omid Soltani
Bordewijkstraat 9
1822 JB Alkmaar

Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 62305379
Telefoon: +31 6 21 59 41 00
E-mailadres: info@omidsoltani.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door OMID SOLTANI, verzoekt OMID SOLTANI je om zo snel mogelijk contact met OMID SOLTANI op te nemen via E MAILADRES. OMID SOLTANI zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

OMID SOLTANI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.